Документація з питань охорони праці

На підприємстві обов’язково повинна бути нормативна, розпорядна, звітна й облікова документація з питань охорони праці.

Нормативна документація:

  • закони, норми, правила, типові положення , знаки, бланки

Розпорядна документація  :

  • накази, розпорядження, положення, інструкції

Звітна документація:

  • форми офіційної статистичної звітності

Облікова документація відбиває всю діяльність по охороні праці на підприємстві, вона включає:

  • журнали, переліки, графіки, протоколи, плани, схеми

Уся документація повинна зберігатися в службі охорони праці підприємства в належному стані, зручному для користування при необхідності або у випадку контролю підприємства органами державного нагляду.